rapsun artwork رپسان جلداهنگ
rapsun artwork رپسان جلداهنگ
rapsun artwork رپسان جلداهنگ
rapsun artwork رپسان جلداهنگ
rapsun artwork رپسان جلداهنگ
rapsun artwork رپسان جلداهنگ

سفارش جلداهنگ

یکی از اولویت های کاری رپسان از شروع تا به امروز پرداختن به پوشش بصری مناسب و در خور آهنگ های رپ فارس بوده که از مهمترین قسمت مراحل تولید یک آهنگ کامل تهیه جلداهنگ مناسب مجموعه است، چیزی که در اولین نگاه هویت و محتوای آهنگ را مورد نظر مخاطب قرار می دهد.
داشتن یک جلداهنگ استاندارد و خوب باعث ماندگاری آثر در ذهن، جذب دید مخاطب، پخش متعدد کار رپ کن و حتی شنیده شدن و مورد چالش قرار گرفتن رپکن های نو پا و جوان از سوی عوامل رپ و شنوندگان می شود.
چیزی که تا الان فقط در آثار انگشت شماری از رپکن ها شاهد آن بودیم رپسان ، با تاکید بر طراحی جلدآهنگ و داشتن تیم متخصص و با تجربه در این کار بر این آمده که طبق ایده پردازی های آگاهانه و نوآورانه، کلیه طرح های خود را با پشتوانه ای عقلانی و استوار بر زمینه سنجی های محیطی رپ فارس به سفارش دهندگان محترم ارائه نماید که ویژگی اصلی آنها ( آنالیز موضوعات و شرایط مرتبط با مجموعه و نگاه دقیق تر آهنگ شما، در جهت طراحی استاندارد و پیامی موثر برای جلداهنگ ) میباشد.

برای سفارش جلداهنگ فرم زیر را پر کنید :